Lär dig spela trumpet på Malmö Musikskola

Vill du börja spela ett blåsinstrument med stora möjligheter både i klassisk och jazz, pop eller rock? Eller har du spelat trumpet tidigare och vill fördjupa dina kunskaper? Vill du lära dig nya låtar eller arbeta med din teknik och tonbildning?

Vår lärare Christoffer Cederstrand hjälper dig att komma igång med instrumentet eller att gå vidare i din utveckling!

Målgrupp

Barn och vuxna. Alla lektioner är individanpassade så inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

  • Teknik: Hur man får ljud i instrumentet och hittar magstödet. Synkronisera luftström med tunga och fingrar. Bygga register, både lågt och högt samt bygga upp sin styrka och uthållighet. Vi kommer även att öva på teknik och hastighet i fingrarna med bland annat skalor och etyder.
  • Notläsning: Vi kommer att öva på att läsa noter i form av förståelse för notvärden och tonhöjd samt hur detta återges på instrumentet. Eftersom trumpet oftast är ett transponerande instrument kommer vi även att gå igenom vad det innebär samt förståelse för det.
  • Klang: Hur man varierar sin klang på instrumentet beroende på t.ex. dynamik och genre.
  • Gehör: Vi kommer öva på att träna upp örat för att vara lyhörd och höra vad som händer i t.ex. ett sammanhang där man spelar tillsammans med andra. Även att kunna spela på gehör utan noter.
  • Puls och rytm: Förståelse för puls i musiken, hur man känner det samt hur olika rytmer förhåller sig till detta.
  • Genrekännedom: Hur man spelar olika genrer på instrumentet samt vad som kännetecknar dessa.
  • Musikaliskt framförande: Hur man förbereder sig för att framföra musik inför andra samt tackla t.ex. scenskräck.
  • Övningsdisciplin: Vi kommer gå igenom hur man övar samt lägger upp sin övning för ett så effektivt resultat som möjligt.
Man kan från tidig ålder lära sig spela trumpet
Längd på kursen

Helår: 40 tillfällen à 30/45/60 min, med möjlighet att ta igen upp till 6 lektioner (reservlektioner/flex)

Höst- eller vårterminen: 17 tillfällen à 30/45/60 min, med möjlighet att ta igen 1 lektion

Sommarkurs: 6 tillfällen à 30/45/60 min

Möjlighet finns till kortare provkurs om 8 tillfällen à 30/45/60 min. Dessa har löpande start under terminens gång, kontakta oss för mer information. Våra helår och helterminskurser har rabatterade priser.

Höstterminen 2021 startar vecka 34, Vårterminen 2022 startar vecka 3. Sommarkurserna förläggs mellan juni och augusti i samråd med skolan.

Priserna för trumpetlektionerna på Malmö Musikskola kan du se på vår beställningssida.

Vill du att vi kontaktar dig och berättar mer? Fyll i intresseanmälan nedan: