Frånvaroanmälan

Leave this field blank

Malmö Musikskola har en sk "reservvecka" i slutet at vårterminen och en i slutet av höstterminen. I dessa veckor får varje elev 1 (en) lektion att ta igen om man har missat pga t.ex. sjukdom eller oförutsedd händelse. 

Observera att ingen återbetalning sker av den avbokade lektionen.

: