Frånvaroanmälan

Leave this field blank

Malmö Musikskola tillämpar olika regler vad gäller ersättningslektioner, beroende på bindningstid eller anmälningsperiod (8 lektioner, en termin eller helår).

 

Har man anmält sig för 8 lektioner, utgår inga ersättningslektioner.

Har man anmält sig för en termin, har man rätt till en (1) ersättningslektion.

Har man anmält sig till helår, har man rätt till upp till sex (6) ersättningslektioner.

 

Observera att ingen återbetalning sker av den avbokade lektionen.

: