Om Covid-19:

Alla våra lektioner är individuella. Endast läraren och en elev i taget finns i samma rum. Undantag är om en förälder vill sitta med, då får max tre personer (lärare, elev och förälder) vara med i våra rum. Alla våra undervisningsrum är minst 18kvm stora, de flesta är över 20kvm så avstånd går att hålla….

End of content

End of content