Treklanger och arpeggion för elgitarr

Vill du utöka din harmoniska förståelse för musik och hur det hänger ihop på gitarren, oavsett om det gäller att utveckla sitt tonspråk gällande att kompa eller att spela solo? Vill du besitta förmågan att kunna spela solon i stil med gitarrister som John Petrucci, Pat Metheny och Yngwie Malmsteen? Har du fastnat i förmågan att ta det vidare till nästa steg? Då är detta kursen för dig!

I denna kursen leder vår gitarrpedagog Christoffer Cederstrand dig igenom grunderna för treklanger och arpeggion på gitarren samt vad dessa innebär. I form av konkreta övningar och övningstips guidar Christoffer dig igenom bland annat CAGED-systemet, arpeggion över alla sex strängar, sammanträngt och spritt läge samt de olika omläggningarna. Alla övningar är förstudier som sedan appliceras i musik på befintliga låtar inom olika genrer. Denna kursen rekommenderas att kombineras med kursen i sweep picking då sweep picking är en teknisk utveckling av de komponenter som denna kursen behandlar.

Här följer ett exempel på vad kursens koncept innebär:

Treklanger. Triads. Arpeggion. Sammanträngt läge. Spritt läge. Elgitarr. Electric guitar. Utöka teknik. Lås upp greppbrädan. Unlock the fretboard. John Petrucci. Pat Metheny. Yngwie Malmsteen. Plektrumteknik. Malmö Musikskola.

Upplägg

Kursen är en gruppkurs som sker i grupper om 2-3 stycken deltagare. Kursen är uppdelad över fyra dagar som sker löpande efter varandra. Varje dag börjar med en gemensam samling oftast innehållande kort föreläsning/genomgång om vad som är dagens fokus. Deltagarna får sedan möjlighet att gå iväg och individuellt öva på de moment som gåtts igenom där Christoffer går runt och är behjälplig med tips och feedback. Varje dag avslutas sedan med gemensam samling med möjlighet till reflektion om vad som gjorts samt möjlighet för deltagarna att dela med sig om sina upplevelser och framsteg med varandra. Totala ramtiden är 120 minuter, där introduktion och avslutning är upp till 15-30 minuter vardera och individuell övningstid alltid minst 60 minuter med möjlighet att själv bestämma över om man behöver en paus. Total längd på de olika momenten kan variera beroende på vad som jobbas med specifikt för dagen, men totala maxtiden kommer inte att överskrida 120 minuter.

Dag 1: – Samling med introduktion, presentation och genomgång av treklanger och arpeggion, CAGED-systemet, sammanträngt läge och omläggningar. Dagens övningsfokus presenteras där det delas ut fyra låtar inom olika genrer att öva koncepten till.

– Individuell övning på dagens övningsfokus.

– Återsamling med reflektion.

Dag 2: – Samling med genomgång av dagens övningsfokus.

– Individuell övning på dagens övningsfokus.

– Återsamling med reflektion.

Dag 3: – Samling med genomgång av spritt läge med omläggningar och dagens övningsfokus.

– Individuell övning på dagens övningsfokus.

– Återsamling med reflektion.

Dag 4: – Samling med genomgång av dagens övningsfokus.

– Individuell övning på dagens övningsfokus. Möjlighet till uppspel av vald låt/låtar utifrån den nivå man hunnit till med med slutgiltig feedback från Christoffer.

– Återsamling med reflektion och utvärdering av kursen.

Övningslitteratur

  • Ges till deltagarna av Christoffer under kursens gång.

Förkunskaper

  • För att kunna ta del av och kunna få ut så mycket som möjligt av denna kursen behöver du besitta några förkunskaper. Du behöver ha grundläggande spelkunskaper inom gitarr så som att ha spelat med plektrum innan och att kunna använda flera fingrar i vänsterhanden. Helst även besitta lite kunskaper om gitarrens tonala uppbyggnad. Du behöver även ha kunskap om grundläggande musikteoretiska komponenter så som notvärden från helnot till sextondelstrioler, känna till förtecken och kännedom om dur- och mollackord.

Vad deltagare behöver ha med

Elgitarr, plektrum (helst minst 1mm i tjocklek), telekabel, telefon/dator som kan spela upp ljud.

Vill du att vi kontaktar dig och berättar mer? Fyll i intresseanmälan nedan: