Pianoundervisning för de yngsta barnen på Malmö Musikskola

Önskar du att ditt barn ska få dyka in i musikens värld? Då är pianot en bra början! Vi på Malmö Musikskola (tidigare Malmö Pianoskola) håller pianolektioner för barn från 4 år och uppåt.

Vår pianolärare anpassar undervisningen efter varje barn och ser till att det får den hjälpen det behöver för att utvecklas och upptäcka allt musiken har att erbjuda. Till de jätteunga barnen kan vi undervisa med grunderna på flera av de internationella barnpedagogik.

På Malmö Musikskolan tycker vi att alla barn har potentialen och rätten att utvecklas. Därför lär de sig att lyssna, läsa noter och spela samtidigt redan från första pianolektionen.

Vi har löpande antagning, ingen kötid, dock kan det förekomma att vi det är några veckors väntetid till nästa kursstart.

Under våra grupplektioner i piano sitter föräldrarna vid sidan om sina barn och arbetar aktivt i undervisning med hjälp av läraren. Här lär man sig grunderna, det rytmiska och att finnas i en samspelssituation.

Är ditt barn mellan 4-8 år och vill lära sig spela piano?
Målgrupp

Barn mellan 4-8 år. Inga förkunskaper krävs.

På vår musikskola i lär sig barnen:
  • Notläsning: vi anser att notläsning är nödvändigt för att kunna utveckla sina färdigheter i instrumentet. Därför lär sig barnen att läsa noter och spela piano samtidigt från första pianolektionen.
  • Rytm: barnen och pianoläraren klappar olika rytmer och går igenom alla notvärden så att en förståelse och känslan för musikens rytm blir en naturlig del av pianoundervisningen.
  • Ackord: vi lär oss förstå hur olika ackord är uppbyggda och hur de är relaterade med varandra.
  • Gehör och sång: att kunna sjunga är en av de viktigaste faktorerna i utvecklingen av gehöret. Vi sjunger olika toner som vi spelar och övar på att känna igen dem på pianot.
  • Klang: vi arbetar med att kunna skapa olika klanger med pianot. Alltså inte bara svagt eller starkt, utan mörkare/klarare/tjockt/briljant osv. På vår pianoskola har vi en flygel i världsklass där barnen kan lära sig och verkligen höra skillnaden på alla små nyanser.
  • Teknik: en pianist är precis som en idrottsman. Som pianist använder man sin kropp för att skapa musik och vissa rörelser belastar kroppen mer eller mindre. Därför lär vi oss inte bara vad man ska spela för ton, utan också hur. Barnen lär sig hur klang och teknik går hand i hand. Alla kan producera ”rätt” klang en gång, men att kunna göra det varje gång är något man måste bemästra. Och eftersom på sikt blir att spela piano som så enkelt (eller så svårt) som att gå, anser vi att det är ett av vår pianolärares viktigaste uppgift att lägga en bra grund i pianoteknik hos varje barn.
Upplägg

Våra gruppkurser i piano hålls veckodagar mellan 14:00-20:30, eller söndagar kl 13:00-20:30. Efter din beställning kontaktar du oss på Malmö Musikskola och i samband med vår pianolärare hittar vi en tid som passar just dig.

Längd på kursen

Höstterminen: 13 tillfällen à 40 min

Vårterminen: 13 tillfällen à 40 min

Sommarkurs och kortare kurser: 6 tillfällen à 40 min

Vi har löpande start på kortare kurser under terminens gång, kontakta oss för mer information. Våra helterminskurser har rabatterade priser.

Höstterminskursen 2021 startar vecka 34, Vårterminskursen 2022 startar vecka 5

Priserna kan du se på vår beställningssida.

Vill du att vi kontaktar dig och berättar mer? Fyll i intresseanmälan nedan: