I Sverige saknas det idag en strukturerad musikutbildning för barn i tidig ålder, där man förbereder dem inför ett yrkesliv eller för musicerande på hög nivå. I de flesta europeiska länder finns så kallade Musikkonservatorium där barn går vid sidan om skolan och studerar det önskade instrumentet men även musikteori, musikhistoria och ensemblespel. I Sverige har man ett brett system med kulturskolor som erbjuder musikundervisning till många barn, men tyvärr är denna utbildning inte upplagd på samma sätt. Det finns ett stort glapp i nivå mellan kulturskolorna och universitetsutbildningarna. Folkhögskolorna fyller till viss del detta glapp, men vid ett sent läge. Vi ser behovet av att utveckla och ge möjlighet till barn och yngre ungdomar att utveckla musikfärdigheter tidigare och i större omfattning.

Malmö Musikskola vill att alla barn och ungdomar (och på sikt även vuxna) som vill ska kunna läsa musik på en högre nivå och takt, tidigare än vid gymnasienivå, och även om man inte lyckats ta sig in på en spetsutbildning. Idag är det väldigt få som får den chansen, och de flesta behöver ha privatlektioner för att kunna söka sig framgångsrikt till en av dessa spetsutbildningar. 

Våra utbildningar kommer ha som mål att hjälpa studenterna att åstadkomma följande:

 1. Lära känna de olika interpretativa konventioner som rådde igenom musikhistorien, främst de som angår den rytmiska notationen samt ornamentation. 
 2. Skaffa sig och använda olika strategier för memorering av musiken och minnesutvecklingen.
 3. Utveckla förmågan till ”a prima vista” läsning, och använda de musikaliska kunskaper man skaffat sig för att progressivt improvisera på sitt huvudinstrument.
 4. Spela med i ensemble (kammarmusik), och lära sig samarbeta med andra medmusikanter.
 5. Använda de tekniska kunskaper man skaffat sig, för att progressivt lösa de problem som kan förekomma så som till exempel fingersättningar, pedaliseringar, fraseringar, dynamik, osv.
 6. Behärska både tekniken och instrumentets uttrycksmöjligheter, samt träna gehöret för att fortsätta gradvis att förbättra klangen.
 7. Tolka repertoar som inkluderar representativa verk från varje epok och stil, och i lämplig svårighetsnivå.    

Innehållet i våra utbildningar kommer vara specifikt för varje huvudinstrument.

Till hösten 2023, startas på Malmö Musikskola en holistisk utbildning för barn som har musiken som ett stort intresse och vill satsa mer än någon enstaka lektion i veckan på huvudinstrumentet.

Följande instrumentinriktningar kommer finnas med start hösten 2023:

Piano

Klassisk gitarr

Cello

Fiol

Utbildningen kommer vara strukturerad med tydliga mål för varje år både i termer av vilken repertoar som ska studeras, och vad som förväntas åstadkommas av eleven.

Förutom kursen i huvudinstrumentet kommer följande även ingå som en obligatorisk del av utbildningen:

Musikteori och gehör (från årskurs 1)

Musikhistoria (från årskurs 3)

Ensemblespel (enklare ensemblespel årskurs 1 och 2, kammarmusik från årskurs 3)

I slutet av höstterminen kommer det genomföras prov i varje ämne. Provet kommer att vara till hjälp som feedback inför nästa termin för både eleven och läraren. Omprov görs ej.

I slutet av varje läsår (maj-juni) kommer det genomföras prov i varje ämne. Detta prov ska vara godkänt för att kunna gå vidare till nästa läsår. Omprov görs vid behov i augusti, inför nästkommande läsår. 

Tidsplan

 • November 2022: nuvarande elever och vårdnadshavare informeras om den nya linjen.
 • December 2022: repertoarlistan för varje instrument och läsår publiceras
 • Januari 2023, vecka 3: terminstart för våren 2023. Nuvarande elever som är intresserade utav att börja till hösten 2023 ska informera lärarna. De elever som redan spelar kan i samråd med lärare förbereda ett antagningsprov inför årskurs 2. Provet kommer innefatta både instrument och musikteori.
 • Maj 2023: antagningsprov 1.
 • Augusti 2023: antagningsprov 2 (för elever som tillkommer under sommaren, samt omprov för de som inte klarade antagningsprov 1).
 • Vecka 34, 2023: kursstart.