Lär dig musikteori på Malmö Musikskola

Har du redan spelat musik ett tag och vill ta din utveckling till nästa nivå?

Vill du dyka ner i musiken och förstå dess minsta byggstenar?  Önskar du få förståelse för hur en låt är komponerad och kunna använda det för improvisation, bättre interpretation och även skriva dina egna låtar och arrangemang?  Skulle du vilja lära dig känna igen ackord och melodier och kunna skriva ner dem?

Vill du kunna studera var du än befinner dig? Då är den här onlinekursen med 8 lektioner à 60 min perfekt för dig.

musikteori gehör kurs malmö musikskola satslära
musikteori gehör kurs malmö musikskola satslära

Musikteori

I kursen går vi igenom olika moment:

Musiklära

Musiklära ger dig förståelse för grundläggande begrepp och terminologi inom musiken för att kunna orientera sig inom den.

 • Tonnamn, oktavnamn, förtecken och intervallen.
 • Dur- och mollskalan i olika tonarter samt kvintcirkeln.
 • Två- och tredelade taktarter.
  Harmonilära Läran om två eller flera toner som klingar samtidigt. Vad de kallas och hur de används för att skapa musik. I kursen går vi igenom:
 • Ackord: treklanger, fyrklanger, andra ackordstyper och inversioner.
 • Grundläggande funktionsanalys, kadenser, positionskategorier och visharmonisering.
  Satslära Här sammanfogar vi våra kunskaper för att skriva musiken eller satsen. Fokuset ligger på hur en kör fungerar och sedan hur den kunskapen används för att skriva musiken du själv vill skapa. Inom satslära går vi igenom:
 • Stämföringsregler
 • Dubbleringar
 • Sammanträngt och spritt läge
  Gehör Gehör är något vi kan öva upp till den nivån där vi endast behöver höra en melodi eller ackordgång för att sedan finna den själva vid våra instrument. I kursen går vi igenom:
 • Höra och sjunga alla intervallen
 • Höra och sjunga brutna ackord
 • Planka klassiska ackordgångar (lyssna och skriva ner vilka ackord en hörde)
 • Planka klassiska melodier (lyssna och skriva ner melodin en hörde)

Kurslitteratur

 • Valdemar Söderholm (1959): Harmonilära
 • Sten Ingelf (2008): Lär av Mästarna, Klassisk Harmonilära – Faktadel & Övningsdel

Vill du att vi kontaktar dig och berättar mer? Fyll i intresseanmälan nedan: