På Malmö Musikskola har vi ett flertal upplägg kring musikteori varav ett av dessa otroligt flexibelt. Den kursen utformas nämligen efter dina önskemål och intressen.

Om du är ute efter en traditionell kurs där du lär dig grunderna i musiklära, harmonilära och satslära (undergrenarna inom musikteori) kan vi följa beprövad litteratur och följa det upplägget. Om du är ute efter att få en djupare förståelse av musiken du älskar och musik som en helhet kan vi tillsammans analysera dina favoritlåtar eller stycken. Vi kan titta på harmonik och ackord, rytm (ofta benämnt som takt), melodi eller något annat du är intresserad av.

När vi har valt ut ett område att lära oss om har vi ett föreläsnings-format varvat med övningar och diskussion för att förankra kunskapen. Oavsett området vi jobbar med är det även viktigt att musikteorin får en tydlig koppling till ’riktig musik’, alltså att teorin appliceras på verkligheten.

Lektionen kan vara på plats eller online. Även om det mänskliga mötet alltid är att föredra fungerar just teoriundervisning mycket bra genom videosamtal. Genom att dela skärm kan vi använda presentationer och med en klassisk whiteboard kan vi göra uppgifter tillsammans.

Men vad är musikteori?
Musikteori är generellt sett ett sätt att kunna kommunicera om musik. Om vi inte har ord som pekar på musikaliska fenomen blir det väldigt svårt både för lyssnare och musiker att säga något om just musiken, snarare än hur den påverkar en. För att bli bättre på att spela, skapa och uttrycka sig genom musik är det till stor hjälp att kunna konceptualisera olika musikaliska händelser, se mönstren och ha namn samt begrepp på dem.

Musikteorin innefattar otroligt många olika delar. Bland dessa är som tidigare nämnt musiklära (grundläggande begrepp kring musik), harmonilära (hur flera toner interagerar för att skapa harmonik), satslära (hur detta utförs konkret) men även, funktionsanalys, steganalys, schenkeranalys, kontrapunkt, musikhistoria, instrumentation, orkestrering och gehör.


Om du inte redan går en kurs på Malmö Musikskola kan du beställa en eller göra en intresseanmälan.
Du kan läsa mer om Mirza här.