Mina lektioner börjar alltid med att jag tar någon minut och kollar läget med dig som elev. För mig som lärare är det viktigt att skapa en avslappnad och trevlig stämning, så att du som elev känner dig så bekväm som möjligt! Därför tycker jag det känns bra att inledda med ett litet kort samtal och checka läget med dig.

Efter detta börjar vi alltid med att värma upp kroppen, innan vi börjar sjunga. Varför? Jo, för att när vi sjunger är faktiskt hela kroppen vårt instrument. Därför behöver den också vakna till liv innan vi börjar sjunga. Vi gör också stödövningar för att få igång vår stödfunktion innan vi sätter igång. För mig som lärare är det otroligt viktigt att mina elever får träna på att sjunga med hjälp av kroppen och stödet. 

Sedan börjar vi med att värma upp rösten genom olika övningar som anpassa efter dig som elev. Här fokuserar vi på olika aspekter av sångteknik utifrån dina behov. Med de yngre barnen jobbar vi mycket med att härma olika ljud, och leker oss på så sätt fram till de teoretiska. 

Nu tar vi fram den låt som du som elev fick i läxa att jobba med från förgående tillfälle. Musiken/låtarna vi sjunger under lektionerna är anpassa efter dig och du som elev har även möjlighet att komma med önskemål på vad du vill sjunga för musik. Vi börjar med att sjunga igenom låten, efter det plockar vi ut vissa bitar och jobbar sångtekniskt med dom en stund. Vi jobbar här också med interpretation, och pratar om låtens innebörd och uttryck. Med de mindre barnen leker vi återigen oss fram till tekniken här! Vi sjunger sedan en ”sista version” av hela låten, där du som elev får tänka på vi jobbat med men också njuta av att musicera.  

Om vi har jobbat färdigt med låten får du som elev i så fall en ny låt/stycke att jobba med framöver och kika på tills nästa gång vi ses. 

Innan lektionens slut låter jag dig som elev reflektera över och sammanfatta vad vi har jobba med under dagens lektion. Under denna stund pratar vi också om vad du ska öva på till nästa gång och hur. Syftet med detta är att du som elev ska känna dig självständig och motiverad till att arbeta själv tills nästa gång vi ses.