Eric Andersson som är lärare i trummor och elbas berättar om sina tankar kring undervisning i trummor och elbas riktad mot barn:

I vissa fall kan både trummor och elbas ses som svåra och kanske t.o.m. skrämmande instrument för ett barn att börja lära sig. Grunden i detta tror jag ofta handlar om en idé kring kroppsliga begränsningar. Ett trumset är ett väldigt stort instrument som kräver fysisk ansträngning för att spela. Samma gäller för elbasen som har betydligt tjockare och trögare strängar än t.ex. gitarren. Personligen vill jag dock poängtera att dessa “hinder” går att överkomma relativt enkelt! På Malmö Musikskola erbjuds eleverna nämligen möjlighet att lära sig spela på ett junior-trumset som är storleksanpassat efter barn. På liknande vis erbjuds blivande elbasister att få börja spela på en s.k. shortscale elbas som är en mindre och mer lättspelad variant.

Så när är det lämpligt för ditt barn att börja spela trummor eller elbas?

Det är oerhört svårt att svara med en specifik ålder då alla barn utvecklas i olika takt. Jag skulle snarare säga att det handlar om huruvida följande punkter uppfylls:

  • Barnet har grundläggande rytmisk förmåga och kan räkna till fyra.
  • Barnet är stort nog för att fysiskt kunna hålla i ett par trumstockar eller en liten elbas.
  • Barnet kan koncentrera sig under en hel lektionstimme, ca. 30-45 min.
  • Barnet har tid och motivation till att öva mellan lektionerna.