En av Malmö Musikskolas lärare, Amanda Jorendal, berättar om hur det är att lära sig piano som ett litet barn.

Att spela piano är precis som att lära sig prata ett språk och ju tidigare du börjar prata språket desto snabbare kommer du lära dig det och etablera det. Precis som att lära sig alfabetet lär du dig istället tonspråket i piano och att kommunicera är samma sak i musikens värld som att spela med andra.

I både språket och musiken finns det fraser, dvs att när du pratar påbörjas en mening, meningen når sin höjdpunkt/betoning och den avslutas i följd av en andning. I pianospelet börjar du en fras, frasen när sin höjdpunkt i styrka eller tonhöjd och frasen avslutas i följd av en andning. 


Det är smidigt att lära sig noter redan vid tidig ålder. För en som inte gjort det kanske ett notblad känns som ett papper fullt av klotter, som ett annat språk, och otillgängligt. Men introduceras du i notbilden redan som liten blir den en naturlig del av musicerandet och lika självklart som att läsa en text.


Att leka är ett sätt att lära och genom lek lär sig barnen enormt mycket om världen. Därför introducerar jag lek med pianot till nybörjareleverna. Det är ett sätt att utforska och lära sig instrumentet. Att använda improvisationen är också en lek. Börjar du improvisera i tidig ålder kommer steget till att skapa själv och hitta på i stunden aldrig vara stort. Du kommer lära dig improvisationsspråket och även det blir en naturlig del i musicerandet. 


Och tänk så många som säger… “åh jag önskar att jag hade lärt mig ett instrument när jag var liten”. Men om du är en av de som inte har gjort det, så är det däremot aldrig försent att lära sig spela.

Intresserad av en pianolektion hos Amanda? Skicka en intresseanmälan