Jag börjar alltid mina pianolektioner med att hälsa välkommen och checka läget. För mig som lärare är det viktigt med relationsskapande och därför lägger jag en liten stund på samtal för att få en så avslappnad och genuin lektion som möjligt.

Vi fortsätter alltid med att spela. Det kan vara att spela upp läxan, repetera något från förra lektionen eller att improvisera. Momentet improvisation vill jag alltid få med i min undervisning. Att eleven någon gång under lektionen får släppa notbilden och spela från hjärtat tycker jag är enormt viktigt. Målet med min undervisning är att musicera tillsammans så mycket det bara går. Att inspireras av varandra och skapa tillsammans är både roligt och utvecklande. 

Under mina lektioner kommer vi att arbeta med både notläsning, improvisation, gehör och det personliga uttrycket. För de yngre eleverna ingår det mycket pianolek – att gå och klappa rytmer och att utforska pianots alla olika möjligheter och ljud. Genom lek lär vi oss det teoretiska. Vi kikar alltid inuti pianot, vad finns där inne? Hur blir ljud till? Och vad gör pedalerna? Med mina äldre elever jobbar jag med teknik för att eleven ska få verktygen till att utveckla sitt personliga uttryck. Jag vill utgå från varje individ och utveckla eleven från där den befinner sig genom att fokusera på elevens styrkor och jobba med elevens svagheter. 

Möjligheterna till uttryck på pianot är oändliga och under lektionerna kommer vi arbeta med olika sätt att variera pianospelet. Jag vill visa på hur du kan spela ett komplett solostycke som står för sig själv, hur du kan ackompanjera en sångare eller en annan instrumentalist, hur du kan improvisera eller riva av ett snyggt solo och allt däremellan. Några moment vi kommer stöta på är kompfigurer, melodispel, gehörsträning och skalor etc. 

Jag avslutar mina lektioner genom att spela något roligt. En låt eleven gillar, en pianolek eller en härlig improvisation. Det är viktigt att eleven går ifrån lektionen med en ”jag-kan-känsla” och självförtroende. Det ökar förutsättningarna för att eleven ska känna lust och vilja att öva inför sin nästa lektion. 

Om du är intresserad av ta en lektion hos Amanda, kan du skicka en intresseanmälan.